Politikamız İnsan İçin!

TECO Petrolcülük A.Ş. (TECO); faaliyet alanının risklere açık olması nedeniyle çalışanları, paydaşları, alt işverenleri ve müşterileri ile tüm operasyonlarını Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) bakımından etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Tüm çalışanlarının ve paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını; “sıfır iş kazası” hedefiyle en önemli iş önceliği olarak görmektedir.

Sağlık

Önce insan anlayışıyla, çalışanlarımızın sağlıklı olarak işe başlamaları, sağlıklarını koruyabilmeleri için sağlık ve çalışma ortamının gözetimi işyeri hekimimiz tarafından periyodik olarak yapılıp takip edilmektedir. Sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen sağlık hizmetleri;
  • Kronik hastalığı olanların takibini yapmak,
  • İşe uygunluğunu denetlemek,
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü ve yayılmasını önlemek,
  • Bağışıklama programını uygulamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek,
  • İlkyardım eğitimlerini düzenlemek,
  • Tüm çalışma ortamlarının genel hijyen koşullarını düzenleyip takip etmek,
  • Ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak, iş ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamının stres faktörlerinden korunarak rehberlik faaliyetlerini yürütmek
  • Sağlık ve güvenlik açısından risk değerlendirmesi yapmak

23 + Yıldır TECO

Hedefimiz SIFIR İş Kazası

Emniyet

Faaliyetlerimizi, mevzuata, standartlara ve prosedürlerimize uygun, olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetilir.

Faaliyetlerimiz nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi için olası riskler için tedbirleri yerine getiririz ve faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en düşük seviyeye indiririz. Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere bilgilendirmeler yaparız.

Güvenlik algımızı üst seviyede tutabilmek için, deneyimli teknik personelimiz, sertifikalı uzmanlarımız ve işyeri hekimimiz tarafınca periyodik olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerimizi ve acil durum planlarımıza göre tatbikatlarımızı yaparız.

Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yürütülebilmesi için görevlendirilen kişilerin hazırlıklı olmasını, uygulamadaki performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirme yapılmasını sağlarız.

Çevre

TECO olarak, faaliyetlerimizi doğal kaynaklar israf edilmeden, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmenin insan ve çevre sağlığına uygun şartlarda gerçekleştirilmesine uygun olarak yönetiriz.

TECO tesisinde çalışmalarımızı planlarken çevreyi göz önüne alırız. Ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri; mevzuatta tanımlanan deşarj limitleri dâhilinde bertaraf ederiz. Tesisimizin deşarj ortamlarına bağlı izinleri mevcuttur. Operasyonlarımıza başlamadan önce resmi mercilerden gerekli Çevre İzinlerimizi alırız. Çalışmalarımız devam ederken ise su ve atık su analizlerimiz, hava emisyon ölçümlerimiz gibi periyodik ölçümlerimizi yetkilendirilmiş firmalara yaptırarak izin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Çevre Yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda iş akışlarımızı, proses kaynaklı atığı minimum seviyede çıkaracak şekilde hayata geçirir, atık geri dönüşümü ve bertarafı için sadece lisanlı firmalarla çalışırız. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı plastik/metal/kağıt/cam olarak ayrı atık kutularında biriktirerek geri dönüşüm firmalarına teslim ederiz ve diğer atıklar gibi atık miktarlarını sürekli izleriz.

380
Bayimiz Olmak için
Şimdi Başvur
123
TECO ekibine katılmak için
TECO İnsan Kaynakları